Oprava / výměna vodící silonové struny horizontální žaluzie.

Oprava / výměna vodící silonové struny horizontální žaluzie.

 

K přetržení silonové vodící struny obvykle dochází po nějakém mechanickém namáhání, obvykle při hrách dětí nebo domácích zvířat. Snadněji se poškodí silony u starších žaluzií, kde je díky UV záření silonová struna již křehká. Struny udržují lamely žaluzie ve správné vzdálenosti od okna a to především při otvírání, zavírání a při vyklopení okna. Oprava přetrženého silonu představuje demontáž žaluzie, provlečení silonu skrz všechny lamely do horního profilu, opětovnou montáž a napnutí silonu.

 

Oprava/výměna vodící silonové struny - podrobný postup:

 

-    Ze spodní zasklívací lišty vysuneme fixační kolíčky zajišťující struny(pomocí např. příborového nože opatrně vloženého mezi zasklívací lištu okna a hlavičku kolíčku).

-    Sejmeme boční krytky horního profilu (jsou většinou nacvaknuty nebo nasunuty na profil).

-    Vytáhneme lamely nahoru k profilu (při nefunkčním řetízku je zvedneme k profilu rukou) a přidržíme je, aby se nespustily.

-    Vyšroubujeme vruty upevňující žaluzii a žaluzii položíme např. na parapet (proti rozjetí lamel při manipulaci s žaluzií je vhodné např. provázkem stáhnout lamely k profilu).

  

-    Pokud zůstala původní struna na místě, prohlédneme si cestu struny v  koncovkách horního profilu. Struna je dle konstrukce koncovky profilu zajištěna zaklopením plastového kolíčku, nebo otočením struny kolem upevňovacího vrutu a jeho následným dotažením.

-    Původní strunu vytáhneme a provlékneme na její místo novou (provlékneme koncovkou spodního profilu, všemi lamelami a plastovou koncovkou horního profilu). Na spodní konec struny navlékneme zajišťovací kolíček a zajistíme uzlíkem.

-    Žaluzii připevníme vruty zpět na místo, spodní konec struny s uzlíkem vsuneme do otvoru v zasklívací liště, a poté zasuneme do otvoru i kolíček, přidržíme kolíček v otvoru a tahem za strunu zajistíme strunu i kolíček.

-    Tahem za vyčnívající konec struny z koncovky horního profilu, strunu napneme a zajistíme proti povolení pojistkou/kolíčkem, nebo povolíme vrut, otočíme konec struny kolem vrutu a opět ho s citem utáhneme.

-    Přečnívající strunu zkrátíme cca na 10 cm a zasuneme do profilu. Nasadíme zpět krytky.