Závady žaluzií, jejich důvody, odstranění závad

 Žaluzie se při vytahování zasekává o spojku na řetízku
- při vytahování žaluzie, většinou u větších šířek a tedy těžších žaluzií, dojde k prokluzu/protažení kuličkového řetízku převodem žaluzie naprázdno (někdy jen o kousek, časem se to načítá). Řetízek se přes převod posune a spojka na řetízku začne narážet do převodu, a tím omezovat výšku možného vytažení.
Důvodem bývá opotřebování ozubeného kolečka převodu a klece kolečka, umístěných v převodu, a opotřebování kuličkového řetízku.

- řešením je výměna řetízku a ozubeného kolečka i s jeho klecí


Žaluzie se při vytahování zasekává
- při vytahování kuličkovým řetízkem dojde k zablokování mechanismu, a žaluzii nelze vytáhnout nahoru/případně stáhnout dolů.
Důvodem bývá vada kuličkového řetízku. Dojde k uvolnění a posunutí plastových kuliček na nosném provázku. Tyto posunuté kuličky neprojdou ozubeným převodem a vzpříčí se v převodu.
Při zaseknutí řetízku žaluzie, vraťte řetízek kousek zpět, a zkontrolujte rozestup kuliček na řetízku v místech, která byla v převodu při zaseknutí.

- řešením je výměna kuličkového řetízku za nový řetízek
 


Řetízek žaluzie se skřípne v převodu

- při vytahování žaluzie, většinou u větších šířek a tedy těžších žaluzií, dojde k vyskočení řetízku z dráhy v převodu, a ke skřípnutí mezi převod a kryt dráhy převodu.
Důvodem
bývá stáří plastu převodu, a hlavně nesprávné ovládání = tahání za řetízek od žaluzie do místnosti (správně je pouze kolmo dolů).

- řešením je výměna převodu za nový a provádět ovládací pohyby řetízku zásadně kolmo dolů podél okna, nikdy od okna do místnostiŠikmý chod žaluzie (ve spodní poloze je rovná)

- při vytahování žaluzie se pravá a levá strana vytahuje různě. V dolní spuštěné poloze je spodní část žaluzie vodorovná, při vytahování se začne spodní část vytahované žaluzie naklánět. Horní polohy dosáhne jedna strana žaluzie dříve než druhá.
Důvodem je rozdílný průměr navinuté textilní pásky na kladkách žaluzie, umístěných v horním profilu (projeví se i nepatrný rozdíl).
Tento rozdíl může vzniknout:
a) nečistotou přilepenou na textilní pásce (při malování postříkáním pásky barvou, přischlý hmyz nabo část květin ...)
b) po předchozím rozebrání žaluzie (vytažením osy žaluzie a zasunutím zpět, kdy se změní vzájemná poloha kladek pásky)
c) nejčastěji vzniká roztřepením okraje textilní pásky, namotáním nití z roztřepené pásky na kladku, nebo přehnutí pásky

- řešení:
a) očištění pásky
b) natočení kladek vzájemně do stejné polohy
c) částečně a dočasně může pomoci očištění kladek od chuchvalců a namotaných nití, vyrovnání přehnuté pásky s kontrolou průchodnosti otvoru v první lamele pod horním profilem, jinak výměna všech textilních pásků za nové, nebo nová žaluzieŠikmý chod žaluzie (stejně šikmá od spodní po horní polohu)

- spodní lišta žaluzie je šikmá stejně jak ve spodní poloze, tak v horní, úhel naklonění se nemění.
Důvodem bývá uvolnění zajištění textilní pásky ve spodní liště žaluzie.

- řešením je uvolnění zajišťovacího klínku pásky na nižší straně, povytažení a opětovné zajištění viz obrázek
Žaluzie jde ztuha ovládat

- jak při vytahování, tak i při stahování žaluzie kuličkovým řetízkem, je nutné vyvinout velkou ovládací sílu.
Důvodem bývá přidřená kladka textilní pásky ve své kleci/loži. Stářím plastová kladka někdy praskne, a tím se trochu roztáhne/nabude na průměru. Díky tomu se zvýší třecí odpor, který se projeví při každém pohybu kuličkovým řetízkem.

- nejistým a dočasným řešením je promazání kluzných ploch, jinak výměna žaluzie za novou

 

Řetízek při vytahování žaluzie prokluzuje (při zatažení je cítit odpor)

- při vytahování žaluzie, většinou u větších šířek a tedy těžších žaluzií, dochází k prokluzu/protažení kuličkového řetízku převodem žaluzie naprázdno (někdy až v horní poloze při vytahování žaluzie, naklápění lamel může fungovat).
Důvodem bývá opotřebování ozubeného kolečka převodu a klece kolečka, umístěných v převodu, a opotřebování kuličkového řetízku.

- řešením je výměna řetízku a ozubeného kolečka i s jeho klecí
 

 
Řetízek při ovládání žaluzie prokluzuje (při zatažení není cítit žádný odpor)

- při ovládání žaluzie kuličkovým řetízkem, prochází řetízek převodem žaluzie naprázdno, není cítit žádný ovládací odpor a není možné ani naklápění lamel.
Důvodem bývá chybějící stop kroužek na ovládací hřídelí/ovládacím drátu, umístěném v profilu žaluzie. Stop kroužek zajišťuje ovládací drát proti posunutí. Bez něj se časem při používání žaluzie drát vysune z převodu, ovládání jde pak naprázdno.

- řešením je posunutí ovládacího drátu zpět do převodu, a jeho zajištění proti posunutí