Obchodní podmínky

 

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující provedením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, že s nimi souhlasí, a také že mu jsou jasné postupy pro zaměření a montáž objednávaného zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 

 

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Objednávku lze provést pomocí nákupního košíku v eshopu. Po odeslání objednávky v eshopu, obdržíte obratem automaticky generovanou kopii objednávky, na jejímž konci jsou údaje pro zálohovou platbu. (Pokud tuto kopii neobdržíte, kontaktujte nás, nejspíš jste chybně zadali Váši e-mailovou adresu.) Do uhrazení zálohové platby je objednávka pro kupujícího nezávazná a může ji kdykoliv zrušit. Uhrazením zálohové platby se objednávka stává závaznou pro obě strany. Při objednávce dílů s platbou dobírkou, je objednávka závazná ihned po odeslání objednávky.

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce - kupní smlouvě, upřesněné o rozměry, barvy, materiál a případně další požadavky, uvedené v objednávce u zboží, nebo doplněné později. 

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí, uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.  

   

3) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Při výběru zálohové platby, bude objednané zboží odesláno až po jejím příchodu (údaje pro platbu jsou na konci zaslané kopie objednávky). Pokud se zákazník rozhodne zrušit objednávku se zálohovou platbou po odeslání objednávky z e-shopu, může tak učinit neuhrazením zálohové platby. Nepřijde-li platba do dvou týdnů po provedení objednávky, bude objednávka zrušena. Při objednávce s platbou dobírkou, lze objednávku zrušit nejpozději do jedné hodiny po odeslání objednávky. Později může být objednávka již odesílána. Při nepřevzetí objednaného zboží s platbou dobírkou, uhradí kupující prodávajícímu veškeré náklady na zbytečné zaslání tohoto zboží.

 

4) POŠTOVNÉ A DOPRAVA

  Česká pošta:

   49 Kč - doporučeně se zálohovou platbou 

   97 Kč - doporučeně s platbou na dobírku

 Zásilkovna:

   67 Kč - zálohová platba s vyzvednutím na vybraném výdejním místě Zásilkovny

   82 Kč - platba na dobírku s vyzvednutím a s platbou v hotovosti při vyzvednutí na

               vybraném výdejním místě Zásilkovny

  Osobní převzetí na kontaktní adrese:

   60 Kč - pro osobním převzetí je účtován manipulační poplatek 60 Kč,

               na adrese Vondroušova 1159/3, Praha 6 - Řepy není prodejna ani provozovna, 

               vyzvednutí je zde možné až po domluvení času vyzvednutí

SLOVENSKO - na Slovensko zasíláme pouze na dobírku
              (nejsme plátci DPH, zasíláme pouze drobným zákazníkům, případně neplátcům DPH)

  118 Kč - Zásielkovna.sk - platba v hotovosti a vyzvednutí na vybrané pobočce Zásielkovny

              (celková cena objednávky v Kč bude přepočtena kurzem 1 EUR = 24,85 Kč)

  149 Kč - Slovenská pošta - platba dobírkou při převzetí zásilky

              (celková cena objednávky v Kč bude přepočtena kurzem 1 EUR = 24,85 Kč)

 

5) DODÁNÍ 

Dodání zboží se uskutečňuje dle výběru dopravy kupujícím. Pokud zásilka přesáhne 2 kg u České pošty, a 5 kg u Zásilkovny, způsob zaslání vybere prodávající (nejčastěji bude zásilka zaslána Českou poštou jako Balík do ruky). O odeslání zboží bude kupující informován e-mailem.

Kupující je povinen před převzetím zásilky zkontrolovat její stav. Při viditelném poškození obalu a předpokládaném poškození obsahu zásilky, je kupující povinen odmítnout převzít zásilku. O odmítnutí převzetí zásilky informuje prodávajícího e-mailem nebo na mobilní telefon uvedený v kontaktech. 

 

6) DODACÍ DOBA 

 Pro díly skladem:

   Zálohová platba - odesíláme obvykle do dvou dnů po příchodu zálohové platby
   Platba dobírkou - odesíláme obvykle do dvou dnů po příchodu objednávky

  Pro díly na objednávku:

   Zálohová platba - odesíláme koncem následujícího týdne po příchodu zálohové platby (nejčastěji ve středu)
   Platba dobírkou - odesíláme koncem následujícího týdne po příchodu objednávky (nejčastěji ve středu)

Zálohová platba předem na náš účet = po příchodu platby na náš účet bude zásilka odeslána/díly objednány/.
O odeslání zásilky obdržíte informaci e-mailem.

Česká pošta doručuje většinu zásilek následující pracovní den běžnou roznáškou pošty.
Pokud nikoho na zadané adrese nezastihne, zanechá lístek s informací o uložení na Vaší Poště.

Zásilkovna doručuje na vybranou pobočku zásilku vetšinou do dvou pracovních dnů.
Po doručení obdržíte SMS s informací k vyzvednutí. Při výběru pobočky Zásilkovny se podívejte 
na aktuální otevírací dobu. Hlavně mezi svátky a o prázdninách mohou mít některé pobočky zavřeno.

 

7) OCHRANA OSOBNÍCH DAT 

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Nebudou použity k jinému účelu, než k vyřízení a doručení objednávky. Příslušnému dopravci může být pro účely zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem poskytnuta adresa, telefon a e-mail (pouze v rozsahu nezbytném pro spolehlivé doručení zásilky).

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

8) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 

 

9) REKLAMACE A ZÁRUKA 

 Případné reklamace vyřídíme v co nejkratší době individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho doručení prohlédnout tak, aby zjistil případné vady nebo poškození. Zjištěné vady nebo poškození je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu na mobilní telefonní číslo uvedené v kontaktech.

 Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

 

Záruka se nevztahuje na:
 
 a) vady vzniklé běžným používáním
 b) vady vzniklé nesprávným použitím výrobku 
 c) na vady vzniklé nesprávnou manipulací nebo montáží
 d) odchylky v rozměrech nepřesahující výrobní tolerance
 
 
Postup při reklamaci:

1) informujte nás o problému/reklamaci e-mailem nebo na mobilní telefon uvedený v kontaktech
2) postupujte dle našich instrukcí; nejčastěji to je zaslání zboží na naši adresu nebo adresu výrobce
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a telefon

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od převzetí. 
Po vyřízení reklamace Vám budou prokázané nutné výdaje (poštovné) zaslány na účet.