Návody pro opravu žaluzií

Oprava žaluzií, návody pro opravy žaluzie, návod oprava žaluzie, výměna řetízku žaluzie, výměna struny žaluzie, navod zaluzie

 • Oprava / výměna ovládacího řetízku horizontální žaluzie.

  Oprava / výměna ovládacího řetízku horizontální žaluzie. 

  Přetržený řetízek a jeho následné vytažení z horního profilu/převodu žaluzie je jednou z častých závad žaluzie. Pokud je řetízek pouze rozpojen z důvodu poškozené spojky, lze tento řetízek znovu navléci do převodu žaluzie a spojit novou spojkou. Je-li řetízek přetržen na jiném místě, než ve kterém byl spojen spojkou, je většinou nutné řetízek vyměnit. Zkrácením nebo další spojkou by se omezil rozsah stahování / vytahování. Oprava řetízku horizontální žaluzie představuje demontáž žaluzie, vysunutí převodu žaluzie, provlečení řetízku převodem, zasunutí převodu zpět do profilu a opětovné připevnění žaluzie. 

  Polohu spojky na řetízku vůči hornímu profilu žaluzie nastavte dle ostatních funkčních žaluzií. Standardem je poloha spojky 10 až 15 cm před horním profilem při spuštěné žaluzií (lamely stažené do spodní polohy). 

 • Oprava / výměna vodící silonové struny horizontální žaluzie.

  Struny udržují lamely žaluzie ve správné vzdálenosti od okna a to především při otvírání, zavírání a při vyklopení okna. Oprava přetrženého silonu představuje demontáž žaluzie, provlečení silonu skrz všechny lamely do horního profilu, opětovnou montáž a napnutí silonu.

 • Oprava / výměna textilní pásky pro vytahování horizontální žaluzie

  Páska / stužka / pro vytahování a stahování horizontální žaluzie se při narušení začne třepit, stíží se nebo znemožní vytažení, lamely se vytahují nakřivo. Pokud se rozhodnete pro výměnu pásky, je vhodné vyměnit všechny pásky vytahování použité na žaluzii. Při výměně pouze jednoho pásku, bude nejspíš vytažení nepravidelné, jedna strana půjde rychleji než druhá. Toto ovlivní i neznatelný rozdíl tloušťky nové a původní pásky.

 • Několik odkazů na videa, která mohou pomoci.

  Výroba / sestavení horizontální žaluzie

  Rozebrání horizontální žaluzie

      - poslouží pro názornost při opravách  

  Postup výměny vodící silonové struny žaluzie

  Postup výměny ovládacího řetízku žaluzie

  Demontáž žaluzie a montáž nové žaluzie jiného typu

    

  Videa, na které směřují odkazy z těchto stránek, nejsou naším výtvorem. Najít je můžete na Youtube spolu s mnoha dalšími.  

  Oprava žaluzie, návod na opravy žaluzie, návod oprava žaluzie, výměna řetízku žaluzie, výměna strun žaluzií, navod oprav zaluzie